Så här sköter du din julgran

Hälften av vikten i en nyligen fälld julgran utgörs av vatten. För att granen ska hållas vacker är det viktigt att du sköter den omsorgsfullt.​

Den fällda granen förvaras utomhus, till exempel i ett kallt garage eller på balkongen. Granen kan transporteras endast korta sträckor oskyddad på biltaket. Om den ska transporteras mer än tio kilometer bör den packas i plast eller nät.

Om granen är frusen ska den tinas upp långsamt. En bra upptiningsplats är ett svalt utrymme med en temperatur på några plusgrader. Låt granen tina upp långsamt några dygn med rotändan hela tiden i en vattenhink. Om du inte har ett svalt utrymme kan du ta in granen i badrummet. Rotändan placeras i en vattenhink och barren duschas genast med kallt vatten och på nytt efter några timmar.  Efter ungefär åtta timmar kan granen placeras i julgransfoten.

När du placerar granen i foten ska du skaka av skräp och döda barr. Mät rumshöjden och kapa av granen till lämplig längd. Du kan också såga av åtminstone några centimeter av rotändan horisontellt i förhållande till stammen.  Ta inte bort bark eftersom det är viktigt att barken är hel för att granen ska kunna ta upp vatten. Rotändan måste rymmas i julgransfoten utan att du gör den smalare.

Avskärningsytan måste vara täckt med vatten hela tiden. Kontrollera dagligen att vattennivån inte sjunker lägre än rotändan. Vattenkonsumtionen är störst under det första dygnet och då bör du fylla på vatten oftare. Du behöver inte tillsätta gödselmedel i vattnet. Placera granen på ett så långt avstånd som möjligt från värmeelement, öppna spisar eller andra värmekällor.

Källa: Joulupuuseura ry