Meddela om Kemera-arbete på webben - stödet utbetalas snabbare till kontot

​Har du ansökt om Kemera-stöd för tidig vård av plantbestånd eller vård av ungskog och ska nu meddela att arbetet är verkställt? Nu lönar det sig att fylla i och skicka Kemera-anmälan om verkställande elektroniskt till Skogscentralen via tjänsten MinSkog.fi.

Det är lätt att lämna in anmälan i tjänsten. Handläggningstiden för en elektronisk anmälan är dessutom kort, så du får stödpengarna snabbare.

Janne Vuorio från Kaland var en av de första skogsägarna som gjorde anmälan om verkställande i tjänsten.

– Jag väntade med att skicka anmälan om verkställande så att jag skulle kunna göra det elektroniskt. Det är lättare att göra anmälan elektroniskt än på papper.

När man lämnar in anmälan via tjänsten, ska man först välja beståndsfigur eller markera det område som vårdats på kartan. Därefter väljer man arbetsslag och fyller i tilläggsuppgifter. För anmälan behövs också finansieringsbeslutets nummer från Skogscentralen.

En elektronisk anmälan om verkställande kan lämnas in i tjänsten MinSkog.fi antingen av en skogsägare som loggat in i tjänsten eller av en aktör inom skogsbranschen med ägarens tillstånd.

– MinSkog.fi-tjänsten är redan bekant för många skogsägare och aktörer och förhoppningsvis gör Kemera-anmälan att ännu fler börjar använda tjänsten aktivt. De elektroniska anmälningarna försnabbar märkbart utbetalningen av Kemera-stöd, berättar Veikko Iittainen, servicechef för skogsägartjänster på Finlands skogscentral.

Tjänsten MinSkog.fi är Skogscentralens ärendehanteringsportal för skogsägare och serviceproducenter inom skogsbranschen. Skogsägaren kan avgiftsfritt sköta sina skogsärenden i tjänsten genom att logga in på adressen www.minskog.fi. Aktörer inom skogsbranschens kan ansluta sig till tjänsten genom att fylla i en anslutningsblankett, varefter Skogscentralen tar kontakt.

Alla skogsägare som loggar in i tjänsten under år 2016 deltar i utlottningen av en inhemsk Sasta friluftsdräkt (rek. pris 800 €).I tjänsten MinSkog.fi kan man nu lämna in Kemera-anmälan om verkställande för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog.