Höstinspektion av plantskogar

​Hösten är den bästa tiden på året att kontrollera hur plantskogen mår. Gräset har blivit brunt men barrträdsplantan är ännu grön och därför lätt att urskilja, tipsar virkesköparen Jukka Hirvonen från Kangasala.  

En väl anlagd plantskog producerar i framtiden virke av hög kvalitet samt ger skogsägaren glädje och inkomster. Det är viktigt att utföra gräsbekämpning och kontrollera plantornas livskraft när man vill säkerställa förnyelsearbetet.

Eftersom gräsväxten ofta är så kraftig på frodiga skogsmarker och i synnerhet i skogsodlingsområden på åkrar kan plantskogen delvis eller till och med helt förstöras utan grundlig gräsbekämpning. Högvuxet gräs trycker ner och täcker den späda plantan. Under gräset mår plantan inte bra – det våta gräset är tungt och plantan trycks småningom mot marken. En fuktig planta är också utsatt för mögel och sorkar. 

- Innan snön kommer är det bra att kontrollera hur plantbestånden mår. Alla plantbestånd under fem år ska kontrolleras årligen och ju yngre plantorna är desto viktigare är inspektionen. Femåriga plantor klarar sig redan bra, men det är bra att ta en titt på dem i alla fall. Under besöken i plantskogen kan man samtidigt kontrollera hur slyet växer och fundera om det snart är dags att göra upp en plan för tidig röjning, säger Jukka.

Jukka berättar att en gammal innebandyklubba är ett bra verktyg vid gräsbekämpning.
- En innebandyklubba är lätt, den hålls bra i handen och framför allt har den ett rundkantigt blad som är gjort av plast. Med klubban kan man tryggt söka fram plantorna under gräset och plantan tar inte skada även om man träffar den med klubban.  Plastklubban kan också lämnas i skogen över natten och den tar inte illa upp fast det regnar. 

För att utföra gräsbekämpning i en plantskog behövs ingen särskild fackkunskap utan den kan utföras av alla skogsägare som kan ta sig fram i terrängen. Med sig behöver man glatt humör och en god matsäck. Följande sommar tackar plantorna dig genom att växa så det knakar.