Nipsippan tillbaka ut i naturen

​I grönområdena i Metsäkorpi i Riihimäki har plantor av den utrotningshotade nipsippan planterats inom ramen för ett försöksprojekt som genomförs av Riihimäki stad och UPM Skog.

​UPM Skogs och Riihimäki stads projekt bidrar till att klarlägga om de solexponerade miljöer som är viktiga för nipsippan (Pulsatilla patens) kan ersättas med miljöer som skapats av människan. Det nya bostadsområdet Metsäkorpi, som är under uppbyggnad, har tack vare den sandiga jordmånen och den genomförda terrängutformningen soliga livsmiljöer som är ypperliga för nipsippan.

- Fröna samlades in med myndighetens tillstånd och från fröna drev man upp cirka 120 plantor som planterades ut i det nya bostadsområdet Metsäkorpi. Vi hoppas att den fridlysta nipsippan får växa i fred i området, säger stadens trädgårdsmästare Tero Westerlund.

- Projektet hör till solexponerade livsmiljöer i åsskogar samt skyddet av dessa och är en del av UPM:s mångfaldsprogram. Ett av målen för programmet är att tillsammans med intressegrupperna utveckla metoder som tryggar mångfalden.  Inom ramen för UPM:s mångfaldsprogram har bolaget två gånger drivit upp och planterat ut nipsippor i Tervavuoriområdet i Janakkala, berättar UPM Skogs miljöchef Sami Oksa.

Fröna från nipsippan odlades till plantor på UPM Skogs plantskola i Jorois.
- I de projekt som UPM har genomfört har vi fått ny kunskap om frönas groningsprocess och om tekniken som utnyttjas för plantering av plantor, säger chefen för UPM:s plantskola Anne Immonen. Resultaten från tidigare projekt är uppmuntrande beträffande plantornas överlevnad.

Nipsippan som växte på åsarna i Tavastland efter istiden har blivit utrotningshotad på grund av att växtplatserna har blivit övergödda och vuxit igen samt till följd av att de naturliga störningarna har minskat.  Arten trivs på soliga åssluttningar och dess spridningsförmåga utan störningar (t.ex. skogsbränder) garanterar inte nödvändigtvis en tillräcklig naturlig spridning.

Läs mer och titta på en video om UPM:s åsnaturprojekt.