Ennakkoraivaus, hakkuukohde ennen ja jälkeen raivauksen

Förhandsröjningen sätter skogarna i skick för försäljning

​Bestånden som har nått skedet för förstagallring är ofta buskiga och kan i vissa fall inte avverkas alls. En sådan skog lockar inte virkesköpare, men med förhandsröjning kan den sättas i skick för försäljning.

Röjningen genomförs med röjsåg och som allmän regel avlägsnas nästan all trädbestånd som är mindre än säljbar massaved.  För mångfaldens skull lämnas en del lövträd och granundervegetation som passar till odling utanför röjningen.

Efter förhandsröjningen är stämplingsposten lättare att sälja och skogsägaren får bättre pris för virket. Gallringen säkerställer också bästa möjliga skogstillväxt. Detta beror på att avverkningsmaskinföraren har bättre synlighet till träden som ska avlägsnas och kan därmed välja körstråken mer noggrant.  Det växande trädbeståndet är av högre kvalitet och antalet avverkningsskador blir mindre.

Det är inte alltid nödvändigt att röja hela avverkningsområdet. Skogsägaren kan även genomföra arbetet själv om området är relativt enkelt. Arbetsslaget är också en del av UPM:s skogstjänster.

Fråga mer hos din skogskundansvariga!
Se kontaktuppgifter här »

Läs mer
Förberedelser för avverkning»