WWF och UPM samarbetar för skogsnaturens välbefinnande

​WWF samarbetar med många företag, även med UPM. Båda arbetar för att främja skogsnaturens välbefinnande både genom naturvård i ekonomiskogar och frivilligt skydd. 

Den internationella WWF-organisationen firade ifjol sitt 50:e verksamhetsår. I Finland har WWF varit verksam i 40 år. Temat för WWF:s jubileumsår var skydd av skogar.

- 75 % av Finlands yta är täckt av skog, vilket betyder att vi inte hotas av avskogning. I våra skogar är trädbeståndet större än på länge, men det betyder inte automatiskt att våra skogar skulle må bra. I Finland fäster vi uppmärksamhet vid den finländska skogsnaturens mångfald och skyddet av skogsnaturen, berättar WWF Finlands generalsekreterare Liisa Rohweder.

- Jag är mycket glad över att UPM tog i bruk den hållbara FSC®-standarden för skogsbruk i höstas. Ibruktagandet av FSC i UPM:s skogar i Södra Finland förbättrar den hållbara användningen av skogarna betydligt, säger Rohweder nöjt.

Målen för WWF Finlands skogsår 2011 var bl.a. att säkra finansieringen av METSO-programmet och delta i beredningen av totalreformen av skogslagen. Hemskogsprogrammet har också varit viktigt. Genom att grunda en hemskog kan vilken skogsägare som helst på eget initiativ, enkelt och kostnadsfritt skydda ett skogsområde som är viktigt för honom eller henne. Det finns redan över hundra hemskogar i Finland och de har grundats av såväl privata skogsägare, offentliga samfund som skogsföretag, bl.a. UPM.

Samarbetet mellan WWF och UPM:
- FSC-certifiering och främjande av naturens mångfald
- miljöfostran bland unga
- hemskogsprogrammet (WWF har 12 hemskogsobjekt på UPM:s marker)
- guiden Mennään metsään (WWF:s guide är tillgänglig på UPM:s skogsservicekontor)
- New Generation Plantation Project (UPM deltar i WWF:s projekt vars mål är att främja de bästa handlingssätten inom plantageskogsbruk)
- check your paper (verktyget som hjälper pappersköpare att välja miljövänligt papper och cellulosa)
- olika gemensamma projekt.

 
Läs mer i Metsän henki 4/2011 -digipaper s.16-17. Ytterligare information om WWF:s verksamhet och hemskogsprogrammet på adressen wwf.fi.