Rysslands WTO-medlemskap utgör inget hot mot finländska skogsägare

​Tullarna på rundvirke sänks i slutet av augusti i och med att Ryssland blir medlem i Världshandelsorganisationen WTO. 

Det har spekulerats länge kring Rysslands WTO-medlemskap och tullar, men äntligen kan dessa spekulationer avslutas.  Ryssland blir medlem i Världshandelsorganisationen i augusti och då träder tullkvotssystemet beträffande runt barrträdsvirke som EU och Ryssland avtalat om i kraft. Samtidigt börjar en period med lägre virkestullar än för närvarande.

- Inhemskt råmaterial har alltid företräde i UPM:s virkesförsörjning i de finländska fabrikerna, men när Rysslands exporttullar sänks blir virkesförsörjningen säkrare i synnerhet för våra fabriker i Östra Finland, då speciellt utbudet på rysk björkmassaved blir större. Ingen lider av detta, utan de kommersiella förutsättningarna blir bättre för vår nuvarande kapacitet, säger UPM:s direktör för virkesinköp i Nordeuropa, Pekka Rajala.

- Vi ska inte heller glömma bort att importtullarna på trä- och pappersprodukter till den ryska marknaden sänks stegvis. Den finländska skogsindustrin har i detta hänseende utmärkta möjligheter att få ett bättre fotfäste på den ryska marknaden i en situation då marknadsutsikterna allmänt taget är utmanande. Jag tror att även skogsägarna drar nytta av Rysslands WTO-medlemskap när detta betraktas som helhet, konstaterar Rajala.


Läs också Pekka Rajalas blogg ”Spekulerandet kring Rysslands virkestullar kan avslutas".