Heinäveden UPM metsäpalvelutoimisto

Nytt skogsservicekontor i Heinävesi

​UPM har öppnat ett skogsservicekontor i Heinävesi. På öppningsdagen den 15 mars besöktes kontoret av ungefär tre hundra skogsägare och samarbetspartners. I Heinävesi betjänas skogsägarna av Markku Ahtinen.

​UPM:s mål är att skogsägarna ska ha tillgång till alla tjänster som rör virkeshandel, skogsvård och skogsinnehav på sin egen bostadsort. Heinävesi i Södra Savolax är en grandominerad, skogsrik socken som är centralt belägen i förhållande till bolagets virkesleveransställen. Grova granstockar transporteras till barrfanerfabriken i Ristiina och björkvirke till den moderniserade björkfaneranläggningen i Nyslott.  I Heinävesi effektiverar vi i synnerhet anskaffningen av fanerbjörk.

Virkesköparen i Heinävesi, Markku Ahtinen, har lång erfarenhet av uppgifter inom virkeshandel, virkesköp och skogsvård.  Ahtinen inledde sitt arbete vid UPM Skog sommaren 2011.
- Efterfrågan är nu stor på alla virkesslag. Jag önskar alla nya och gamla kunder välkomna till vårt kontor för att förhandla om virkesaffärer och skogstjänster, säger Ahtinen.

UPM:s skogsservicekontor ligger mitt i Heinävesi centrum, bredvid torget, på adressen Askeltie 1. Kunderna kan boka ett möte genom att ringa Markku Ahtinen på numret 040 167 8936 eller skicka e-post till markku.ahtinen(at)upm.com. Tillsammans förverkligar vi din drömskog. 
 

Markku Ahtinen till vänster på bilden och bredvid honom Ossi Piironen från UPM:s regionföretagare Piiroset Ky. Bilden är tagen när kontoret öppnades.