Istutuskone UPM ja Risutekniikka Ky

Ny planteringsmaskin effektiverar skogsförnyelsen

​UPM Skog och Risutekniikka Ky har tillsammans utvecklat en ny maskin för maskinell plantering. Planteringsmaskinen som är klar att användas redan för vårens planteringar har förbättrade egenskaper bl.a. beträffande markberedning, plantlagring och borgödsling.  

​I den nya planteringsmaskinen Risutec PM100-TK200 kan markberednings- och planteringsenheten förses med en svängbar högläggningsskiva eller borgödslingsutrustning. Lagringen och hanteringen av plantor i maskinens plantlager har genomförts på ett helt nytt sätt.

I höstas presenterade Risutekniikka och UPM Skog planteringsmaskinen APC som de utvecklat tillsammans. Detta ökade generellt intresset för maskinell plantering. Titta på en video om planteringsmaskinen på en förnyelseyta. APC-planteringsmaskinen har vidareutvecklats och den förnyade versionens egenskaper presenteras senare under denna planteringssäsong.

"Fördelarna med maskinell plantering är en god och jämn kvalitet på arbetet. Plantan planteras på rätt ställe mitt i den färska tuvan. Med maskinell plantering utförs skogsodlingsarbetena ofta snabbare än om markberedningen och planteringen utförs separat. Maskinell plantering kan utföras från maj till slutet av september. En lång arbetsperiod och produktivitet frigör arbetskraft till andra skogsvårdsarbeten. Regelbunden och omfattande uppföljning av förnyelseresultaten visar att man med maskinen kostnadseffektivt skapar en ungskog av hög kvalitet”, berättar verkställande direktören Jukka Koivumäki vid UPM Silvesta som tillhandahåller skogsarbetstjänster.

Med sin 20-åriga erfarenhet är UPM föregångare inom maskinell plantering. Även i sommar planterar vi nästan tre miljoner plantor med cirka tjugo planteringsmaskiner i bolagets egna skogar och i privatägda skogar. Vi tillhandahåller skogsförnyelse som helhetsservice för skogsägarna. Läs mer om vårt utbud av skogstjänster. Du får sakkunniga råd om skogsförnyelse av din egen skogskundansvariga.     
Lagringen och hanteringen av plantor i maskinens plantlager har genomförts på ett helt nytt sätt. Verkställande direktören för Risutekniikka Ky, Jussi Aikala, vid planteringsmaskinen.