Uuden metsänomistajan abc

En ny skogsägares ABC

Varje skogsägare har i något skede varit en ny skogsägare. Situationen har säkert väckt olika slags känslor och tankar. Det har känts fint och ansvarsfullt att föra skogsinnehavets budkavel vidare. Att sköta om skogsnaturen på ett hållbart sätt och i en del fall värna om skogar som redan länge varit i släktens ägo.

Skogsinnehavet är förknippat med skogsägarens egna mål, regler, ekonomiska och skogsvårdsrelaterade aspekter samt miljöaspekter. I början kan det kännas svårt att vara skogsägare. Det är kanske oklart vilka skyldigheter eller rättigheter en skogsägare har eller vilka åtgärder som borde utföras i skogen?

Till all lycka kan vem som helst tackla skogsrelaterade frågor med vanligt bondförnuft. Allra först är det bra att fastställa skogens skick. Ett skogsbesök tillsammans med en skogsexpert från UPM är en bra start på skogsinnehavet. Samtidigt kan man kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen eller beställa en skogsbruksplan om en plan inte har gjorts upp. Skogsbruksplanen är skogsägarens handbok och den elektroniska versionen kan uppdateras med utförda åtgärder och tillväxten i skogen.

I samband med skogsbesöket kan man göra upp planer för aktuella åtgärder som bidrar till att skogsägarens mål uppfylls, till exempel att röja buskage i plantbestånd och avverka så att topparna på större träd får utrymme att växa. Det kan finnas en beståndsfigur i skogen som har slutat växa och som borde förnyas med pigga och livskraftiga plantor.

UPM:s skogsexperter ger den nya skogsägaren råd i alla praktiska skogsfrågor. Skogsexpertens råd och de praktiska övningarna är till nytta när skogsvårdsåtgärder ska utföras.  Det går också att beställa alla arbeten som hör till skogsbruket av UPM. Tjänsternas innehåll och omfattning anpassas alltid till skogsägarens behov. Avverkningarna planeras också enligt skogsägarens önskemål och med beaktande av rekommendationerna om god skogsvård. En välskött skog ger glädje och inkomster!

Öppna vetgirigt abc-boken för nya skogsägare – och kontakta närmaste UPM skogsexpert för att boka ett skogsbesök!