Med hjälp av den nya finansieringstjänsten får skogsägaren pengar för virkesaffärer med UPM inom några bankdagar

UPM:s nya finansieringstjänst för virkeshandel ger skogsägaren möjlighet att från och med oktober 2016 få virkeshandelspengar på sitt konto inom fem bankdagar, oberoende av när UPM avverkar skogen. Förändringen är märkbar jämfört med det traditionella betalningsschemat för virkesaffärer. UPM erbjuder finansieringstjänsten i samarbete med OP.

​ ”Vi vill försnabba utbetalningen av virkeshandelspengar till skogsägarna och samtidigt göra virkeshandeln mer likvid”, säger skogschef Sauli Brander angående den nya lösningen.

”Ett snabbare betalningsschema för virkesaffärer är en av de saker som på sistone ofta kommit upp i diskussioner med våra skogsägarkunder. Det skapar mervärde för skogsägarna”, fortsätter Brander.

UPM har tillsammans med OP utvecklat en finansieringstjänst för virkeshandel, som ger skogsägaren möjlighet att få en del av försäljningsintäkterna för virkesaffären på sitt konto inom fem dagar oberoende av avverkningstidpunkten.

Vid direkt virkeshandel med UPM kan förskottet uppgå till 80 procent av värdet på virkesaffären. OP ordnar fordringshandeln.

"Detta är en positiv nyhet för virkessäljarna eftersom de erbjuds en kostnadsmässigt konkurrenskraftig lösning som snabbt inbringar pengar för virkesförsäljning på kontot", säger Petri Kortejärvi, skogstjänstechef på OP.

”En jämn virkeshandel är en grundförutsättning för UPM:s verksamhet”, säger Sauli Brander.

”Våra fabriker behöver virke varje dag dygnet runt. Virkesanskaffning är ändå en långsiktig verksamhet och det kan dröja 2-3 år från att virkeshandelsavtalet undertecknats tills skogen avverkas och skogsägaren får betalt. Skogsfinansieringstjänsten som utvecklats med OP är därför en betydande förmån för skogsägaren.” 

"Målet är att skapa effektivare verksamhetsförutsättningar inom skogssektorn så att kapitalomsättningen försnabbas. Detta skulle till exempel möjliggöra flexiblare planering av avverkningar", säger Kortejärvi från OP.

Diskutera saken närmare med vår skogskundansvariga eller kontakta experterna på vårt Servicecenter via chatten eller ring 0204 16 5100.

LÄS MER
UPM Finansieringstjänst för virkeshandel