UPM Samfällda skogar har inlett sin verksamhet

​UPM Samfällda skogar har inlett sin verksamhet i Östra Finland, Mellersta Finland, Västra Finland och Österbotten. Genom att bilda samfällda skogar vill bolaget främja ett aktivt skogsinnehav, förebygga styckning av skogsfastigheter och förbättra skogsbrukets lönsamhet.

I Finland är skogsfastigheterna relativt små och skogsägarnas medelålder är hög. Allt fler skogsägare bor i städer långt från sin skog. UPM Samfällda skogar hjälper skogsägaren att sköta sin skogsegendom på ett ansvarsfullt, enkelt och lönsamt sätt.

Servicechefen i juridiska frågor vid UPM Skogsaffärsverksamhet Heikki Kalvila berättar att det är allt större efterfrågan på tjänster som rör skötsel och användning av skogen. Med hjälp av samfällda skogar främjar vi ett aktivt skogsinnehav och skapar verksamhetsförutsättningar för skogsbranschen i framtiden.

- Processen då den oenhetliga skogsfastighetsstrukturen förbättras och större skogshelheter skapas pågår i praktiken i tiotals år. Till exempel med hjälp av UPM Samfällda skogar som nu bildats kan vi främja detta, preciserar Kalvila.

Tack vare UPM Samfällda skogar är det totala utbudet av tjänster som skogsägarna har tillgång till ännu mångsidigare. Verksamheten har väckt intresse bland skogsägarna och för närvarande pågår förhandlingar om anslutning av nya skogsfastigheter till de samfällda skogarna.

Skogsägaren kan ansluta sin skogsfastighet till en samfälld skog mot andelar i den samfällda skogen som motsvarar fastighetens värde. Skogsbruksverksamheten i de samfällda skogarna börjar snabbt: de första virkesaffärerna förbereds redan.

- Samfällda skogar är ett bra alternativ vid generationsväxlingar när det inte är önskvärt att dela fastigheten i små delar och för ägararrangemang då man vill ansluta skogarna till en större skogshelhet som sköts av fackmän. Ju större nytta delägarna har av UPM Samfällda skogar desto intressantare är detta alternativ för skogsägarna, sammanfattar Kalvila.

Läs mer om UPM Samfällda skogar.