UPM Skogsförnyelse – alla tjänster med ett avtal

​​Skogslagen förpliktar skogsägaren att förnya skogen efter en slutavverkning. Den enklaste lösningen är att avtala om förnyelsetjänsterna i samband med virkesaffären.
Fastprisavtalet omfattar arbete av hög kvalitet, markberedning och frösådd eller plantering av äkta plantor från plantskolan i Jorois. På detta sätt säkerställer du att skogen ger avkastning. Vi gör också anmälan om anläggande av en plantskog för dig.

Priser från:

- Förnyelse av gran, plantering 1 220 €/ha+ moms 24 %
- Förnyelse av tall, plantering 1 080 €/ha + moms 24 %
- Förnyelse av tall, sådd 469 €/ha + moms 24 %

Vi utför förnyelsearbete i hela verksamhetsområdet.

Avtala om skogsförnyelse med din lokala skogskundansvariga.

Läs mer om UPM Skogsförnyelsetjänster.