UPM har beviljats PEFC-gruppcertifikat

​UPM:s arbete med att inrätta en egen PEFCTM-certifieringsgrupp som inleddes i mars har nu slutförts. Inspecta Certifiering Ab har auditerat UPM:s verksamhet i anslutning till skötsel och användning av skog och konstaterat att den uppfyller Finlands PEFC-standard.

​UPM har beviljats två separata PEFC-certifikat. Det ena certifikatet gäller PEFC-certifiering av UPM:s egna skogar. Till det andra certifikatet, PEFC-certifieringsgruppen, kan enskilda skogsägare ansluta sig.

Din egen skogskundansvariga ger dig gärna tilläggsuppgifter. Kontaktuppgifterna hittar du lätt via vår kontaktpersonsökning.