UPM beaktar menföret vid virkesdrivning och transporter

​Nattfrosten som hållit i sig länge och de soliga dagarna torkade upp vägarna och fick snön att avdunsta.
​På många ställen uppstod därför inget ytmenföre. Tjälen, som finns inne i vägkroppen, smälter ännu. På enskilda vägar är viktbegränsningar vanliga och på statens vägar i någon mån. De sista nätterna med nattfrost utnyttjades för att transportera virke för lagring vid vägar som är i bättre skick. Vid virkestransporter strävar man efter att i så stor utsträckning som möjligt undvika att utsätta vägarna för skador under menförestiden.

Till följd av islossningen har vägarna täckts med vatten på många ställen i Satakunta och Österbotten.  Även stora vägar har varit under vatten. Det rinner fortfarande ut mycket vatten i åarna och vattennivån har ännu inte börjat sjunka. När dikena fylls uppstår det problem i översvämningsområdet.

Nu behövs soliga och blåsiga dagar för att vattnet ska kunna avdunsta och tjälen i vägarna smälta. Under de senaste dagarna har vädret varit ganska bra. När tjälen smälter kan man inte exakt förutspå – vädret under de närmaste veckorna avgör längden på menföret.