UPM Samfällda skogar står för ett bekymmersfritt och modernt skogsinnehav

​Många finländare äger skog som ligger långt ifrån det egna hemmet. I sådana fall kan skogsvården upplevas som en betungande skyldighet. Eftersom den egna skogen ändå ofta är förknippad med minnen och känslovärde, vill man ogärna göra sig av med den. Som lösning erbjuder UPM den smidiga och lönsamma tjänsten UPM Samfällda skogar.

​UPM Samfällda skogar är en modern form av skogsinnehav. I den samfällda skogen bildar de anslutna skogsfastigheterna en omfattande skogshelhet. Till de samfällda skogarna kan man ansluta både små och stora fastigheter. Med hjälp av samfälld skog kan man också göra en liten och splittrad fastighet mer enhetlig.

Det är lätt att bli delägare. När skogsägaren ansluter ett skogsområde till samfällda skogar tilldelas han eller hon ett motsvarande antal andelar i den samfällda skogen. Skogsägaren blir på så sätt delägare i samfällda skogar och behöver inte sälja sin skog.

Den samfällda skogen vårdas av UPM:s experter. De sköter trädbeståndets produktionsförmåga i enlighet med skogsbruksplanen. Sin vana trogen certifierar UPM skogen enligt FSC-systemet. Detta betyder att de samfällda skogarna används och vårdas med hänsyn till ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv.

Lätt att upprätthålla och alltid lönsam

Delägarna får smidigt regelbundna inkomster från den samfällda skogen eftersom avkastningen från skogen årligen fördelas som överskott bland delägarna. Juridiskt sett är den samfällda skogen en separat juridisk person som är skattskyldig. Skattesatsen är 28 procent, dvs. 2-6 procent lägre än skatten på kapitalinkomster.

Generationsväxlingen i ett skogsbruk sker smidigt med hjälp av samfällda skogar. När arvsskogen ansluts till samfällda skogar, behöver den inte spjälkas upp eftersom andelarna i samfälld skog kan delas rättvist vid generationsväxlingen eller arvsskiftet.

All viktig information i anslutning till tjänsten UPM Samfällda skogar har nu sammanställts i ett omfattande paket på den nya webbplatsen för UPM Samfällda skogar (på finska).

Besök sidorna för att läsa mer om praxis med samfällda skogar och avkastningskalkylerna för UPM:s fyra samfällda skogar. Webbplatsen ger också mycket tilläggsinformation om hur du kan ansluta din egen skog till UPM Samfällda skogar.

Vi ses i den samfällda skogen!

Besök webbplatsen UPM Samfällda skogar (på finska) »