UPM Skog talar till skogsägarnas hjärtan

UPM Skogs nya reklamkampanj har startat. Tillsammans förverkligar vi din drömskog är UPM Skogs löfte till skogsägarna. ​

- Vi vill göra det möjligt att föra en genuin dialog om vad skogsägaren önskar och förväntar sig av sin skog. Vi på UPM vill tala om för skogsägarna hur UPM kan förverkliga deras drömmar, berättar marknadsförings- och försäljningsdirektör Kati Leinonen.

I den nya kampanjen är skogen är hjärtesak och en viljesak. Skogen ger oss värde av många olika slag, men vi måste också ha en vilja att sköta den. Skogarna lämnar vi ju efter oss.

UPM är en erfaren aktör i skogsbranschen och lyhörd för kundens önskemål. Bolaget erbjuder skogsägaren mångsidiga alternativ för att sköta skogsegendomen. UPM Skogs skogsfackmän kan enkelt nås per telefon eller e-post och de är redo att diskutera med skogsägaren om dennes drömskog.
 
UPM Skog syns och hörs på tv-kanalen MTV3, i tidningar och på internet.

UPM Metsä - Mun sydämeni tänne jää (YouTube).