Juhani Aaltonen, Tony Ahti och Karoliina Lindqvist är redo att betjäna kunder.

UPM Skogs servicecenter sköter dina ärenden också kvällstid

​Allt fler skogsägare bor inte längre på landet utan i staden och får sina huvudsakliga inkomster från helt andra branscher än jord- och skogsbruk. Skogsvården kan kännas avlägsen, både bildligt och rent geografiskt. Oftast finns det inte heller tid att sköta skogsvårdsärenden, förutom på kvällar och veckoslut. Och när moderna skogsägare vill sköta sina skogsärenden med skogsbolaget traskar de inte längre in på servicekontoret i hemstaden, utan letar efter tjänsterna på nätet.

​UPM:s svar på de moderna skogsägarnas behov är ett nytt servicecenter för skogsägare. Tjänsterna riktar sig speciellt till skogsägare på distans, men betjänar också andra kunder i olika slags ärenden.

Servicecentret kan kontaktas per telefon, e-post eller chatt, och man får betjäning också på kvällar och veckoslut. På det här sättet behöver skogsägaren inte längre sköta ärenden under tjänstetid på ett specifikt kontor, utan kan kontakta centret vid den tidpunkt och på det sätt som passar bäst.

Skogsägarnas servicecenter

  • riktar sig speciellt till nya kunder, men betjänar alla
  • betjänar bland annat i ärenden som rör virkeshandel, skogsvård och juridiska tjänster, samt i akuta frågor och problem med webbtjänsterna
  • betjänar vardagar kl. 8–20 och lördagar kl. 9–14
  • centret kan kontaktas per telefon, e-post, chatt eller på webben

Kontakta oss
Telefon 02041 65100
palvelukeskus@upm.com
Chatten fungerar till exempel via webbplatsen uusimetsanomistaja.fi