Turvallisuus hakkuutyömaalla

Reflexvästar till virkeshandelskunderna

​UPM vill satsa på säkerheten och delar därför ut reflexvästar till alla virkeshandelskunder som gjort rotköp med UPM. En säkerhetsanvisning som gäller besök på skogsarbetsplatsen skrivs också alltid ut och bifogas virkeshandelsavtalet.

Om du besöker skogsarbetsplatsen ska du meddela ditt besök till avverkningsmaskinens, skogstraktorns eller virkesbilens förare. Det är viktigt att hålla sig på ett tryggt avstånd från maskiner som är i gång. Kom ihåg att säkerhetsavståndet från en avverkningsmaskin är 70–90 meter och från en virkesbil 20 meter.

Genom att använda en reflexväst syns du bättre i skogen.


Under våren tar UPM Skog i bruk nya säkerhetsskyltar på sina avverkningsplatser för att påminna om säkerhetsfaktorerna.