I väntan på våren är det bra att planera kommande skogsarbeten

Just nu sammanfattar många skogsägare fjolårets skogsbruk genom att göra skattedeklarationen för skogsbruk. Inkomster och utgifter. På samma gång är det också bra att planera vilka skogsvårdsarbeten som ska utföras i sommar. Om skogsägaren kommer överens om dessa med UPM redan under vintern kan vi säkerställa att arbetet utförs på den optimala tidpunkten när vi planerar arbetsprogrammen för sommaren. ​

Med UPM:s skogstjänster förverkligar vi kundernas drömskogar. Våra tjänster omfattar alla skogsbrukets arbeten och de fås i den omfattning skogsägaren önskar. Tjänsten kan utgöra en enskild åtgärd eller en helhetslösning för att åtgärda ett aktuellt behov. Hela arbetet och priset avtalas alltid på förhand. Den erfarenhet och kompetens som UPM fått genom att sköta de egna skogarna utnyttjas i kundernas skogar. Vi genomför skogstjänsterna enkelt, säkert och på bästa sätt!

Våren kommer i flygande fläng – snart är den här! Innan vi märker det får björkarna mössöron och det är dags för plantering och tidig röjning i plantskogarna. UPM:s skogstjänster kan genomföras redan i sommar, oberoende av arbetsslag. Kontakta vår skogsexpert så börjar vi planera skogsvårdsarbetena.

PS: Du kan också få sakkunnig hjälp med att fylla i skattedeklarationen. Läs mer om skattedeklarationstjänst.


Panu Kärkkäinen


Panu Kärkkäinen är skogsservicechef vid UPM Skog. Han är produktansvarig för skogsvårdstjänster som är riktade till privata skogsägare. I samarbete med skogsägarna och UPM:s personal utvecklar han det mångsidiga utbudet av UPM Skogsvårdstjänster så att det tillgodoser kundernas behov.