havutukki

Stöd Skogsstiftelsen i samband med en virkesaffär

​I samband med en virkesaffär kan skogsägaren betala en frivillig avgift till Skogsstiftelsen. Virkesköparen binder sig att betala samma belopp. Skogsstiftelsen finansierar projekt som främjar skogsnäringen. 
​Den säljfrämjande avgiften är en frivillig avgift som betalas i samband med virkesaffärer. Vid rotköp är avgiften 0,2 procent av virkesaffärens slutsumma och vid leveransköp 0,1 procent. När skogsägaren beslutar sig för att vara med och finansiera Skogsstiftelsens verksamhet binder sig virkesköparen att betala samma belopp till stiftelsen.

Finlands Skogsstiftelse stöds av skogsägare och skogsindustrin samt övriga aktörer i skogsbranschen. Skogsstiftelsen finansierar projekt vars mål är att öka användningen av virke och främja träbyggande samt projekt som främjar skogsnäringens godtagbarhet och marknadsposition. 

Klicka dig till skogsbiblioteket där du kan läsa mer om avgiften till Skogsstiftelsen och Finlands Skogsstiftelses verksamhet.