raivaussahatyöt

Beställ röjningsarbeten ännu före årsskiftet

​UPM Silvesta kan utföra plantskogsskötselarbeten och förhandsröjningar som utförs före avverkningar ännu före årsskiftet.  Kontakta din UPM skogskundansvariga och beställ arbetena innan vintern är här.

​UPM Silvesta genomför skogsvårdsarbeten i bolagets egna och kundernas skogar. Genom att sörja för att skogen vårdas i rätt tid och på rätt sätt får du en tillräckligt tät, jämn, frisk och värdefull skog av hög kvalitet. Läs mer om plantskogsskötseltjänsten

Du kan beställa arbetet av UPM Skogs skogskundansvariga. Klicka här för att söka kontaktuppgifter