Skadorna efter vinterstormarna utreds

Den svåra stormen på annandag jul skadade skogar, parker och gårdsområden i Egentliga Finland, Nyland, Satakunda, Tavastland och Birkaland, samt delar av Sydösterbotten.  På tisdagen kom en ny storm med ny förödelse på samma områden, dessutom drabbades också områden i Norra Österbotten, Södra Savolax och Savolax-Karelen. Detaljerad information om skadornas omfattning finns inte ännu, men en uppskattning av situationen fås inom de närmaste dagarna.

Röjning av vägar, järnvägsspår och kraftledningar påbörjades 26 december och pågår fortsättningsvis. UPM Silvestas skogsarbetare anlitades redan på annandagen i arbetet med röjningen av ellinjer i Egentliga Finland tillsammans med branschfolk från andra bolag. Skogsarbetare på andra områden ligger i beredskap.

Säkerheten först

På stormområdena är skogsägarna oroliga för sin egendom och många har kanske redan åkt ut och kontrollerat situationen. På stormområden är det farligt att röra sig och man bör observera följande:
- bedömningen av stormskador görs säkrast av en expert
- far inte ensam till stormskadeområdet
- för röjning och drivning av stormfällda träd är det bäst att anlita yrkesfolk 
- rör man sig på stormskadeområden bör man hålla kontakt med andra och ha på sig skyddskläder .

En viktig del av yrkesskickligheten hos skogsyrkesfolk är kunskapen om säkra arbetsmetoder och att känna till och noggrant efterfölja säkerhetsföreskrifterna på stormskadade arbetsfält.

Drivning av stormskadade träd

Våra virkesköpare har redan fått otaliga frågor om våra möjligheter att driva ut stormfällda träd. Virkesköparna har också varit i kontakt med våra skogsservicekunder och gjort uppskattningar av läget.  

Vi har en god beredskap att verka och ge virkesanbud och även anbud på skogsarbetstjänster inom stormområdena. Vi har också förberett oss för att, genast när man fått en helhetsbild över situationen med stormskadorna, uppdatera våra drivningsprogram och koncentrera drivningsmaskiner och transportfordon till stormområdena.  Med skogscentralerna har vi utrett möjligheterna att kunna påskynda förfarandet med anmälning av användning av skog i dessa undantagsförhållanden . Våra lokala skogsexperter känner till detaljerna i skogscentralernas anmälningsförfarande när det gäller undantagstillstånd  som dessa.

Våra skogsexperter kan också ge råd åt skogsägarna och enligt överenskommelse hjälpa till med eventuella nödvändiga skadeberäkningar i skogsförsäkringsärenden.

Kontaktuppgifter till våra skogsexperter finns på denna webbplats. Våra kontaktpersoner nås också per telefon 02041 6121.