Plantvård garanterar att plantorna börjar växa

​Trädplantor är levande material. Det är viktigt att se till att de får tillräckligt med vatten. Plantans rotklump får inte bli torr i något skede och plantorna ska behandlas varsamt.

​Om plantförpackningarna är slutna ska påsarna och lådorna öppnas så att luften kan cirkulera och plantorna får ljus. Om man handskas ovarsamt med plantförpackningarna kan plantorna ta skada.  Plantor ska helst inte lagras i terrängen.

Planteraren ska säkerställa att det kommer vatten ur plantans rotklump när man trycker lätt. Plantan ska planteras på ett tillräckligt djup: en granplanta planteras på minst fem centimeters djup mitt i högen som uppkommit vid fläckhögläggning. Plantan torkar ut om rotklumpens yta är synlig efter planteringen. Trampa marken runt plantan med stövelspetsen, inte med hälen. Om man trampar med hälen skadar man plantans bark utan att man märker det.

Odlingsmaterialets ursprung framgår av plantpasset som finns i plantförpackningen. Denna information talar om huruvida plantan lämpar sig för planteringsstället. Ursprungsinformationen sparas i uppgifterna om figuren eftersom den är värdefull vid uppföljningen av skogens fortsatta utveckling. Före planteringen är det viktigt att granska plantans skick. Plantor som är förstörda ska inte planteras.

En bra planta, en lyckad plantvård och en omsorgsfullt utförd markberedning och plantering garanterar uppkomsten av en produktiv plantskog.

Läs mer om UPM:s Skogsförnyelsetjänst