Taaleritehdas investerade i skog

UPM och Taaleritehdas har avtalat om en skogsfastighetsaffär som omfattar cirka 6 000 hektar. Samtidigt har parterna ingått ett långvarigt virkeshandels- och skogsvårdsavtal.

​Taaleritehdas nya kapitalfond Taaleritehtaan Metsä är en helt ny modell för skogsinnehav där Taaleritehdas erbjuder investerare ett enkelt och bekymmerfritt sätt att köpa finländsk skog och få regelbunden intäkt från skogsegendomen. Fondens skogsexpert och UPM:s experter ser tillsammans till att fastigheterna som Taaleritehtaan Metsä nu köpt sköts i rätt tid. 

UPM:s skogsfastigheter är kapitalfondens första inköp. Taaleritehtaan Metsä har planer på att köpa fler skogsfastigheter.  Investerare i kapitalfonden är privata finländska investerare och institutionella placerare och samfund.

- Skogen är ett bra investeringsobjekt för finländska investerare. Det är fråga om konkret ägande som även ger en väl diversifierad investeringsportfölj. Intäkterna från skogen har i det förgångna inte korrelerat med andra investeringsklasser såsom aktier eller räntor. Skogen erbjuder dessutom ett inflationsskydd, eftersom virkespriset har följt inflationen, berättar Juhani Elomaa, verkställande direktör för Taaleritehdas.

- Taaleritehtaan Metsä är ett nytt och intressant sätt att öka finländarnas intresse för skogen, skogsinnehav och ett hållbart utnyttjande av skogen. Detta är också UPM:s mål och därför är vi gärna med och möjliggör detta projekt, säger direktör Sauli Brander vid UPM:s skogsaffärsverksamhet.

 

Är du intresserad av att skaffa en egen skogsfastighet? Läs mer om UPM Bonvestas stora utbud av skogsfastigheter på bonvesta.fi. Som vinterförmån får du en skogsservicesedel när du köper en UPM Bonvesta skogsfastighet före den 31 mars 2013. Din förmån är värd upp till 1 500 euro.