puolukka

Höstens skörd mognar i skogen

​Lingonen mognar i månadsskiftet augusti-september i Södra och Mellersta Finland. Skogsforskningsinstitutet förutspår en medelmåttig lingonskörd. Svampplockarna har redan kunnat glädjas över matsvampar som påträffats i skogarna.  
​Enligt Skogsforskningsinstitutets bär- och svampprognos (Metlas meddelande) är det i år stora variationer i lingonskörden. Lingonställen som ger rik skörd finns i tallskogar  med fröträdsställning och på avverkningsytor där lövträdsslyet ännu inte beskuggar lingonriset för mycket. På en del ställen vilar riset efter fjolårets rika skörd. Lingonskörden är som bäst i början av september, men bären kan plockas ända tills snön kommer.

Efter den regniga perioden i början av augusti har matsvampar nu dykt upp i skogarna. Skogsriska och vinkremla finns i granskogar, medan kantarell, svart trumpetsvamp och tegelröd björksopp påträffas i björkblandskog. På tallmoar hittar man inom kort rödbrun stensopp och pepparriska, medan trattkantareller dyker upp i mossbevuxna granskogar och blandskogar.   

 
Avkopplande stunder i skogen!