metsän talvi

Skogstips – Avtala nu om nästa års skogsarbeten

​Nu är det en bra tidpunkt att planera och avtala om skogsvårdsarbeten som ska utföras nästa sommar. Via UPM:s skogstjänster får du med ett avtal alla åtgärder som är aktuella i skogsbruket.
​Alla tjänster är tillgängliga på ett och samma ställe. I samband med en virkesaffär kan du komma överens om anläggningen av en ny skog. 

Till UPM skogstjänster hör
• virkeshandelstjänster inklusive drivning av energivirke
• en skogsbruksplan med skogsägarens betoningar
• skogsförnyelse med de markberednings- och odlingsmetoder som lämpar sig bäst i din skog
• skogsvårdsarbeten som t.ex. plantskogsskötsel och skogsgödsling 
• byggande och grundlig förbättring av skogsvägar samt iståndsättningsdikning (läs mer under skogstjänster)
• naturtjänster som t.ex. bränning av grupp med naturvårdsträd
• FSC® skogscertifiering via ett gruppcertifikat som ägs och administreras av UPM 
• juridiska tjänster och experttjänster vid generationsskifte, skogsskattedeklaration och anslutning till en samfälld skog.


Du kommer igång med planeringen av skogsåtgärderna genom att kontakta din kontaktperson vid UPM och komma överens om ett möte. Din skogskundansvariga kartlägger avverknings- och skötselbehoven i din skog och ger dig samtidigt svar på alla frågor som gäller din egen skog.