Det varma höstvädret lämpligt för röjningsarbetet

​UPM Silvestas skogsarbetare Kari Soimaharju har haft plantskogsskötsel på programmet under hela hösten.  Den långa och varma hösten har gynnat röjningsarbeten. 

Röjningar och plantbeståndsgallringar har givit sysselsättning under hela hösten i mellersta Finland. Emellanåt inkallades skogsarbetaren för att röja upp nästan 250 kubikmeter stormfällen efter julistormen.

- Detta är en fantastisk höst. Under de senaste två månaderna har skogsarbete kunnat utföras i exceptionellt torrt och varmt väder. I fjol fick vi ett bestående snötäcke den 16 november och det var köldgrader i 53 dagar utan avbrott. Jag höll mig till och med borta från skogen en dag på grund av kölden, minns Kari.

Kari har följt skogens tillväxt på nära håll och påminner om vikten av plantskogsskötsel. Det är klokt att göra plantskogsskötseln i rätt tid, annars blir trädbeståndets tillväxt långsammare, möjligheterna att avverka skjuts upp och skogsbrukets lönsamhet försämras betydligt.  

- Plantskogen borde röjas första gången redan cirka fem år efter planteringen. Slyet breder ut sig år för år och kostnaderna för plantskogsskötsel ökar. Om man slarvar med plantskogsskötseln skjuts slutavverkningen upp och virkesmängden minskar, påminner skogsarbetaren Kari Soimaharju.  

 

Läs mer om skogsvårdstjänsterna UPM Plantskogsskötsel 
I Skogsbiblioteket hittar du mer information om plantskogsskötsel och andra skogsvårdsarbeten.