Personalnedskärningarna vid UPM Silvesta påverkar inte servicenivån

​UPM Silvestas personalnedskärningar påverkar inte de skogsvårdsarbeten som erbjuds skogsägarna.

UPM Silvesta har uppgett sig minska antalet anställda med 69 för att effektivera verksamheten och förbättra lönsamheten.

UPM Silvesta är UPM:s dotterbolag som tillhandahåller arbetstjänster som rör skogsvård, natur, miljö och fastigheter. Till UPM Silvestas anställda hör fortfarande 132 skogsarbetare och 15 tjänstemän. Bolaget har som mål att utvidga sitt nätverk av företagare och vidareutbilda sin egen personal för att kunna betjäna sina kunder ännu bättre i fortsättningen.