metsätilat UPM Bonvesta

Det växer pengar på träd som växer på UPM Bonvestas skogsfastighet

​Skogen är en stabil och trygg placeringsform. Förutom att det är enkelt att investera i skog är det också lönsamt, bekymmerfritt och ekologiskt.
​Skogen är en investering
- som är långvarig och trygg
- som ökar jämnt i värde
- som växer oavbrutet oberoende av konjunkturerna
- vars värde du själv kan påverka
- som är ett bra alternativ till andra långtidsinvesteringar
- vars nettointäkt är minst 3–4 procent per år om den sköts väl.

Förutom de ekonomiska intäkterna är skogen en utmärkt investering både i psykiskt och fysiskt välbefinnande. I den egna skogsfastigheten kan du plocka bär och svamp, jaga, motionera och idka andra naturhobbyer. 

Informationen om naturtillgångarna i en UPM Bonvesta -skogsfastighet uppdateras av skogsexperter.  Denna information hjälper dig att planera skötsel- och avverkningsbehoven i din skog. Genom att sköta skogen systematiskt kan du öka skogens tillväxt, värde och intäkterna från skogen.

När du ingår ett skogsserviceavtal med UPM Skog får du tillgång till alla tjänster som gäller virkeshandel, skogsvård och skötsel av skogsrelaterade ärenden. Läs mer om UPM Skogstjänster.
 

Nu är det lättare än någonsin att investera i skog. Det lättaste sättet att komma igång är att besöka bonvesta.fi.

Läs mer om hur du gör skogsinvesteringen lönsam, bekymmerfri och ekologisk. Raha kasvaa puissa.