myrskypuiden korjuu - UPM Metsä

Beställ tjänsten UPM Trädfällning på tomter

​Vinterstormarna fäller och skadar träd också på tomter och längs vägar. En skicklig skogsarbetare tar tillvara stormfällda träd smidigt och säkert. Läs mer om UPM:s tjänst Trädfällning på tomter.  

​Huggning av stormfällda träd kräver fackkunskap och erfarenhet av den som utför arbetet. Lutande träd och grenar kan vara i spänn och då kan sågen fastna eller sparka den som sågar.  Elledningar, byggnader och andra hinder på tomten gör arbetet ännu farligare.

Med hjälp av UPM:s tjänst Trädfällning på tomter blir du av även med de besvärligaste träden på tomten. Vår skogsarbetare kapar de fällda träden enligt kundens önskan till och med till färdiga vedklabbar och transporterar bort kvistarna.

Läs mer om tjänsten Trädfällning på tomter. Du kan lämna en kontaktbegäran eller ringa UPM Skogs telefonväxel 0204 16121 vardagar kl. 8.00–16.00.