Varför lönar det sig att avtala om skogsförnyelse i samband med virkeshandel?

​Skogsförnyelse är en naturlig fortsättning på förnyelseavverkningen. När du avtalar om anläggandet av en ny skog redan i samband med virkesaffären, garanterar du en snabb växtstart för den nya trädgenerationen.

​Din skogskundansvariga har bekantat sig med skogen redan under virkesaffären. Tillsammans kan ni diskutera vilken markberednings- och förnyelsemetod som är bäst för din skog och hur snabbt du kan få en ny, växande plantskog. Du får samtidigt en kostnadskalkyl för skogsförnyelsen. På så sätt vet du redan på förhand hur stor del av intäkterna från virkesaffären går till anläggandet av en ny skog.

Det är lätt att avtala om skogsförnyelse med oss eftersom vi erbjuder alla skogsförnyelsetjänster antingen som behändiga servicepaket eller i form av enskilda tjänster. Vi skräddarsyr servicepaketet enligt de metoder som passar din skog.

Läs mer om våra skogstjänster:
UPM Skogsförnyelse
UPM LönsamPlantskog
Markberedning
Plantering
Sådd

Vill du veta mer om skogsförnyelse? Kontakta din skogskundansvariga.