pystykauppa

Vad är ett rotköp?

​Rotköp är det vanligaste och för skogsägaren det enklaste sättet att ingå en virkesaffär. När du säljer virke som rotköp, ger du köparen rätt att fälla och driva det avtalade virket på ett avgränsat område. Köparen ansvarar för avverkningsarbetet och virkestransporterna.

​Vid rotköp överlåter skogsägaren avverkningsrätten för ett avgränsat område till köparen. Virkespriset avtalas enligt rotpriset på virkesslagen, vilket fastställs i enlighet med värdet på det rotstående virket. Köparen står för avverkningskostnaderna och utför avverkningen exempelvis under en avtalad tid på två år. När virkesaffären görs är avverkningsmängderna uppskattningar och affärens slutgiltiga pris avgörs enligt den genomförda avverkningen på objektet. 

Köparen och säljaren avtalar om villkoren för virkesaffären, vilka antecknas i köpebrevet dvs. skogsavverkningsavtalet, som undertecknas av båda parter. 

Skogsavverkningsavtalet omfattar bland annat:
• uppgifter om ägare och fastighet
• säljarens kontaktuppgifter och bankförbindelse
• avverkningsområde och bifogad karta
• uppskattad mängd enligt virkesslag samt pris per enhet
• uppgifter om skogscertifiering 
• avverkningsmetoder
• mått- och kvalitetskrav
• avverkning av energivirke
• utgångsdatum för avverkningen  
• storleken på förhandsbetalningen samt tidpunkten för slutbetalningen
• vem gör anmälan om användning av skog (skogsägaren själv eller köparen med fullmakt)
• virkets mätningsmetod
• avgift till Skogsstiftelsen
• avverkningstidpunkt (frostfri/frusen mark)   
• stubbehandling, naturvärden, lagringsplatser mm.

Tilläggsuppgifter om virkeshandel får du av din skogskundansvariga. När du gör en virkesaffär är det lätt att samtidigt avtala om de skogsodingsarbeten som ska göras efter en förnyelseavverkning. Använd sökfunktionen för kontaktuppgifter och kontakta oss!  


Läs mera:

Virkesaffärens olika skeden 
Tillstånd, anmälningar och handlingar i anslutning till en virkesaffär 
UPM Virkeshandel