Vad är din skog värd? Beräkna värdet med skogsräknaren.

​Skogsräknaren är ett verktyg som på ett konkret sätt visar värdet på trädbeståndet i din skog samt den rätta tidpunkten för skötselåtgärder.

​Mata in uppgifter om skogen i skogsräknaren, till exempel från skogsbruksplanen eller uppgifterna om skogstillgångar (tjänsten MinSkog.fi). Alternativt kan du välja modellskogens beräkning som grund.

Skogsräknaren visar dig: 

1) en uppskattning av trädbeståndets värde
2) en rekommendation om tidpunkt för nästa avverkning och hur tidpunkten påverkar skogens avkastning under omloppstiden
3) gödslingens effekt på trädbeståndets avkastning 
4) effekten som olika åtgärder har på kolbindning.

Alla skogar är olika och därför är resultaten från skogsräknaren enbart riktlinjer – men utan tvekan intressanta. Kontakta oss för en detaljerad värdering av skogen. 

Bekanta dig med vår skogstjänst UPM Skogsvärdering»

Se kontaktuppgifter »