UPM Silvestas skogsarbetare röjer med yrkesskicklighet stormfällda träd på din tomt

För hantering av stormskadade träd är det säkrast att anlita yrkesfolk. Därmed förhindrar du att det uppstår ytterligare skador eller olyckor.
UPM Silvestas skogsarbetare verkar på olika håll i Finland och kan ta hand om röjningar av träd på tomter. Arbetstjänsten gäller hantering av träd som tas bort och antingen huggs till ved eller travas i lager, enligt hur man kommer överens. Ifall det finns många träd och ägaren så önskar kan vår skogsarbetare förmedla information om virket till vår virkesköpare, som kan ge eventuellt anbud på partiet.   
 
För virkeshantering på bebyggda tomter kan man i allmänhet få hushållsavdrag.
 
Sänd förfrågan på adressen eevariikka.ruopas@upm.com eller ring nummer 0400 545 645.