Sändning av skogsbrukets skattedeklarationer på elektronisk väg – en ny funktionalitet

​Nu kan skogsservicekunderna för första gången sända skattedeklarationen på elektronisk väg genom att ta i bruk vårt skogsskatteanteckningsprogram.

​Med hjälp av programmet kan man uppgöra 2C-blanketten och periodskattedeklarationsblankett, som går att sända elektroniskt till Skatteverket. Dessutom kan man skriva ut och spara i pdf-form på sin egen dator både de sända skattedeklarationerna och de skatteanteckningar som dessa baserar sig på.

Skogsservicekunderna får detta program gratis. Programmet finns till förfogande för de skogsservicekunder, som har tillgång till UPM:s nätskogsbruksplanstjänst.

För att sända skattedeklarationer förutsätts att man har nätbankskoder. Sammanslutningar och dödsbon använder sig av Katso-koder som man får från Skatteverket.

Välj tjänsten här.