Livlig handel med skogsfastigheter

​Skogsfastighetsmarknaden utvecklades i positiv riktning under 2011. Utbudet ökade jämfört med föregående år och antalet köp av fastigheter som innehåller skogsbruksmark ökade till cirka 172 miljoner euro på den fria marknaden. I fastighetsköpen på den fria marknaden ingår inte äganderättsförvärv släktingar emellan.

År 2011 var antalet fastighetsköp av fastigheter över 2 hektar 3 286 och den sammanlagda arealen var knappa 70 000 hektar. Den genomsnittliga storleken på en såld skogsfastighet var 21 hektar och medelpriset 2 903 euro/ha. Antalet fastighetsköp av fastigheter över 30 hektar var 656 och den sammanlagda arealen var 41 000 hektar. Det totala värdet på dessa fastighetsköp var cirka 92 miljoner euro, dvs. något mer än hälften av fastighetsköpens totala värde.

Prisnivån för skogsfastigheter steg med 3,7 procent jämfört med 2010. Variationerna i hektarpriserna var stora på grund av de stora variationerna i de sålda skogsfastigheternas virkesvolym och på fastigheten där skogsvård utförs.

Åtgången var stor på UPM Bonvesta skogsfastigheter i fjol. Den genomsnittliga arealen på sålda UPM Bonvesta-skogsfastigheter var cirka 50 hektar, vilket är klart större än de genomsnittliga skogsfastigheter som säljs i Finland.

Läs mer om detta på bonvesta.fi. Samtidigt kan du ta en titt på skogsfastigheter och strandtomter som är till salu.