Skogshälsningar från Mellersta Finland – Våren är virkesaffärernas tid

​När våren gör sitt intåg är det dags att ta fram skogsbruksplanen och börja planera skogsvårdsarbeten och avverkningar. Våren är den bästa tiden att besluta vilken slags skog du vill ha.

I Mellersta Finland kan man ännu njuta av vintern, men solen värmer redan och vittnar om att våren är på väg. Våren smälter snön och blottlägger marken. När marken är bar börjar en ny tillväxtperiod och skötselperiod i skogarna. Det är dags att ta fram skogsbruksplanen och planera aktuella skogsvårdsarbeten och avverkningar.

Mellersta Finland har gamla och förtjänstfulla traditioner att tillhandahålla skogstjänster.  För oss betyder våren samarbete mellan virkesköparen och skogsplaneraren som går igenom kundernas skogsbruksplaner. Samarbetet resulterar i förslag om avverkningar och skogsvårdsarbeten som vi presenterar för våra skogsservicekunder. Vi vill visa vår kompetens i din skog och vår förmåga att genomföra arbetet med respekt för både naturen och dina åsikter. Resultatet av vårt omsorgsfulla arbete är en skog för framtida generationer. Våren innebär tillväxt. Tillväxten sysselsätter oss i skogarna och vårt arbete leder till intäkter.

För att få avkastning från skogen måste skogarna utnyttjas ekonomiskt. I vår har skogsservicekunderna en ypperlig chans att göra detta. Vi ger en prisgaranti på 20 procent på slutavverkningar som kan drivas på sommaren om avtalet ingås före utgången av mars. Tack vare prisgarantin kan du fatta alla beslut som gäller skogsbruket samtidigt och koncentrera dig på att njuta av den tillväxt som våren för med sig. I de skogsrika delarna av vårt land är våren virkesaffärernas tid.

Jani Nuijanmaa


Jani Nuijanmaa är virkesköpare i området som hör till kommunerna Laukas och Urias.