Metsäpalveluasiakkuuden edut puukaupassa ja metsänhoitotöissä. UPM Metsä

Skogsservicekundens förmåner

​Skogsserviceavtalet har tillgodosett skogsägarens behov redan länge. Med det nuvarande avtalet erbjuder vi redan tredje året i följd virkeshandelsförmåner och därigenom även förmåner som gäller skogsvårdsarbeten. Du kommer väl ihåg att utnyttja alla förmåner som hör till skogsserviceavtalet.

​Först och främst kan skogsägaren tack vare prisgarantin vara säker på att priset för en virkesaffär som gjorts mellan januari och juni följer förändringen i prisnivån enligt de överenskomna reglerna. 

För det andra omfattar skogsserviceavtalet ett bonussystem, vilket betyder att skogsägaren får rabatt på skogsvårdsarbeten. Denna förmån är dock tillgänglig endast om din skogsbruksplan har överförts till UPM:s system.

Våra avtalskunder får dessutom skogsvårdsarbeten och plantor till ett förmånligare pris. Alla experttjänster står också till avtalskundens förfogande oberoende av om kunden behöver juridiska tjänster eller rådgivning i skogsbeskattningsfrågor.

Det mest omfattande alternativet innebär att du får alla tjänster som gäller skötsel och användning av skogsegendom på ett och samma ställe. Nu på tröskeln till sommaren ska du också komma ihåg förmånerna som gäller många semestermål och sevärdheter i hemlandet. Vi hoppas att du till fullo utnyttjar förmånerna som du som skogsservicekund har rätt till.