metsä

Skogsägarna får tillgång till nya elektroniska tjänster

​Finlands skogscentral lanserade webbtjänsten MinSkog.fi för skogsägare i november. Syftet med tjänsten är att göra det lättare för skogsägarna att sköta ärenden som gäller den egna skogen och ge skogsägarna tillgång till uppgifter om skogsfastigheten. I fortsättningen kan skogsägaren låta aktörer som tillhandahåller skogstjänster få tillgång till uppgifterna om skogsägarens fastighet.
​I det andra skedet av ibruktagandet av tjänsten MinSkog.fi hösten 2013 kan skogsägaren låta utvalda samarbetspartner få tillgång till uppgifterna om fastigheten och/eller befullmäktiga en utvald aktör att överföra uppgifterna om skogstillgångarna till aktörens eget system. I det tredje skedet kan myndighetsärenden med Finlands skogscentral skötas elektroniskt via tjänsten och arbetsobjekt kan förmedlas till aktörer i området som använder tjänsten.

Tjänsten MinSkog.fi innehåller till en början begränsade uppgifter om skogsfastigheter, men Finlands skogscentral producerar nya uppgifter om skogstillgångarna i cirka 1,5 miljoner hektar skog varje år. Dessutom uppdateras gamla uppgifter som inventerats efter 2004 så att de kan användas i tjänsten.  Finlands skogscentral skickar skogsägaren ett meddelande när uppgifterna om dennes skogsfastighet är tillgängliga. Tjänsten kan användas gratis i två dygn och därefter kostar den skogsägaren 60 euro/år. 

- UPM förhåller sig positiv till tjänsten MinSkog.fi – alla har nytta av uppdaterade uppgifter om skogstillgångarna inklusive avverknings- och skötselförslag. Det är av största vikt att aktörerna också får tillgång till tjänsten så fort som möjligt, konstaterar UPM Skogs direktör för skogsaffärsverksamheten Sauli Brander.

- Elektroniska tjänster är dagens melodi och vi uppmanar alla skogsägare att utnyttja de tillgängliga tjänsterna så effektivt som möjligt. UPM kompletterar UPM Skogs nättjänst UPM Skogsvärld kontinuerligt med nya egenskaper och tjänster och strävar därigenom efter att tillhandahålla en mångsidig och nyttig servicehelhet för skogsägare som sätter värde på elektronisk ärendehantering, lägger Brander till.