Metsänomistajan kevät

Skogsägarens vår

När snön har smält är det dags att bege sig ut i terrängen och inleda skogsvårdsarbetet.

​Inspektera plantbestånden. När snön har smält på våren är det viktigt att granska vad som behöver göras i plantskogen. Har älgar eller sorkar orsakat skador på plantskogen under vintern?

Plantera trädplantor. Plantera nya träd i skogen. Den gynnsamma planteringstiden är från maj till slutet av september. Användning av kvalitetsplantor, omsorgsfull lagring och hantering av plantorna samt en noggrant utförd markberedning och plantering garanterar att plantskogen blir produktiv. Titta på en video om skogsplantering. Av UPM får du ett komplett skogsförnyelsepaket. Fråga din skogskundansvariga om maskinell plantering för denna odlingsperiod.

Planera sommarens skogsvårdsarbeten. Avtala om skogsvårdsarbeten med UPM.  Våra skogstjänster omfattar alla arbeten i skogsbruket och de skräddarsys alltid till ett paket som överensstämmer med skogsägarens mål. 

Kartlägg avverkningsbehoven i din skog. Fastställ tillsammans med din skogskundansvariga om din skog behöver avverkas ur skogsvårdsmässig synvinkel. På UPM vill vi göra virkesaffärer jämnt under hela året. Behoven varierar orterna emellan och din skogskundansvariga känner bäst till den aktuella situationen.

Pappersärenden elektroniskt i nättjänsten. Under Min skog i UPM Skogsvärld kan du följa med hur skötseln av din skog framskrider. Skogsvårdsavtalen med UPM och virkeshandelsdokumenten finns på ett och samma ställe och är lätta att ha kontroll över. Du kan sköta din skog elektroniskt när och var som helst.

Kontakta din skogskundansvariga genom att söka antingen enligt din bostadsort eller enligt den ort där skogen är belägen. Klicka här för att söka kontaktuppgifter.