Metsän lannoitus helikopterilla

Skogsgödsling gör att både timmerhopen och bankkontot växer

Pengar som investeras i skogsgödsling ger en god avkastning som inte decimeras av den låga räntenivån. Skogsgödslingen ökar speciellt mängden timmer och gör att skogen snabbare blir avverkningsmogen.

Skogsbestånd som befinner sig i den bästa tillväxtfasen utnyttjar alla näringsresurser som jordmånen erbjuder. Gränserna för tillväxten avgörs av näringen, som det först blir brist på. (För att kunna växa snabbare, behöver träden just denna näring som saknas.) På torvmark förbättras tillväxten bäst genom tillsats av fosfor och kalium. På medelbördiga mineraljordar är tillväxtökningen direkt beroende av mängden tillsatt kväve. På de bästa objekten är tillväxtökningen 30-40 procent under åtta växtperioder efter gödslingen. Engångsgödsling ger i medeltal ca 20 kubik mer virke per hektar. Största delen av tillväxten sker hos timmer, vilket gör att tilläggsavkastningen per hektar är kring tusen euro.

Gödslingen gör att träden snabbare blir grövre, vilket gör att både gallring och förnyelseavverkning kan ske tidigare. Gödslingens lönsamhet beror på val av objekt samt på hur snabbt de växande avverkningsvinsterna kan realiseras. Normalt är avkastningen på en investering i gödsling 10-15 procent.

UPM erbjuder en högklassig tjänst för skogsgödsling. När du beställer tjänsten hos oss, får du alltid en beståndsspecifik plan och skogen får en tillräcklig mängd näring för bästa möjliga tillväxt. Läs mer om servicepaketet UPM Skogsgödsling.