Metsän henki 4/2012 UPM Metsän asiakaslehti

Metsän henki 4/2012 har utkommit

​Metsän henki är UPM:s tidning som är riktad till skogsägare och andra som är intresserade av skogsfrågor. Tidningen utkommer 4 gånger per år.

Numret 4/2012 har utkommit den 13 december  2012. I detta nummer

- tar vi en titt på närproducerat virke, dvs. hur träden odlas i en skog som ägs av en skogsägare i S:t Michel och var virket från denna skog hamnar
- berättar vi hur skogshönsfåglarnas levnadsförhållanden i skogen kan främjas
- ger vi skattetips som du kan utnyttja när du gör skattedeklarationen
- presenterar vi skogsägarens årsklocka, dvs. vad skogsägaren ska komma ihåg under olika årstider
 - offentliggör vi vinnaren av UPM Skogs skrivartävling och presenterar vinnartexten.

Den elektroniska versionen av det senaste numret hittar du här.
Trevliga lässtunder!

För tidningens innehåll svarar UPM Skogs kommunikationschef, huvudredaktören Nilla Hietamäki (nilla.hietamaki@upm.com). Om du har frågor som gäller postningen av tidningen och prenumerationer kan du skicka e-post till adressen metsalehtitilaus@upm.com. Adressändringar kan också göras på kontaktbegäran.

Nästa nummer av tidningen utkommer i mars 2013.