Metsän henki UPM Metsän asiakaslehti

Metsän henki 3/2012 har utkommit

UPM Skogs tidning till kunder och intressegrupper, Metsän henki, har utkommit.

​I numret 3/2012 berättar vi bl.a. om

- en österbottnisk skogsägare som odlar släktens skogar åt sina söner
- UPM:s nya skogstjänst till privata skogsägare, FSC®-gruppcertifiering
- en skogsägare som har anslutit sina skogar till programmet METSO
- bygge av skogsvägar och iståndsättningsdikning
- drivning av energivirke, i synnerhet stubbrytning och undersökningar om stubbrytning
- den nya planteringsmaskinen som UPM har utvecklat

Om din Metsän henki-tidning kom till fel adress är det bäst att kontakta den egna UPM skogskundansvariga som kan korrigera uppgifterna i vårt kundregister. Uppgifterna till din skogskundansvariga hittar du med hjälp av kontaktinformationssökningen. Adressändring kan du också göra med kontaktblanketten. Andra läsare kan också göra adressändring med kontaktblanketten eller genom att skicka e-post till adressen metsalehtitilaus@upm.com.


Läs senaste numret av Metsän henki som digitidning eller öppna den i pdf-format.