Metsän henki 2/2012. UPM:n lehti metsänomistajille

Metsän henki nr 2/2012 har utkommit

Metsän henki är en tidning för alla som är intresserade av skogsfrågor. 

Det andra numret av UPM:s tidning Metsän henki för kunder och intressegrupper har utkommit. I detta nummer kan man bl.a läsa om: 

- skogsägaren Juha Salmes tankar om skogsägande och skog som placeringsobjekt
- hur UPM Bonvesta strandtomter iordningställs
- naturfotografering i ödemarker
- ett skogsbesök med UPM:s skogsplanerare
- frågor om skogsenergi.

Läs Metsän henki i digital form Digipaper eller i pdf-format.

Alla tidigare utkomna Metsän Henki –tidningar hittar du i UPM Skogsvärlds skogsbibliotek.