Liv och rörelse på Skogsmässan

​UPM Skog hade en egen avdelning på Skogsmässan som ordnades i Helsingfors Mässcentrum den 9–11 november. Nästa gång träffas vi på Investeringsmässan i Wanha Satama i Helsingfors den 14–15 november.

​På Skogsmässan fanns det åter en gång mycket intressant att göra och se för skogsägare och andra som är intresserade av skogen. 

- Vår avdelning var energisk och antalet besökare var stort under alla dagar. Samtidigt fick vi träffa många nya skogsägare som fick en heltäckande bild inte bara av UPM Skogs tjänster utan också av hela UPM och UPM:s nya produkter. Vår mångsidighet beträffande både skogstjänster och slutprodukter fick ett positivt mottagande. I sin helhet en mycket lyckad mässa, konstaterar Markus Männistö, skogskundansvarig vid Helsingfors skogsservicekontor, som ansvarade för mässarrangemangen.

På fredagen besöktes mässan av skolelever och då var UPM Skog också med på WWF:s avdelning där eleverna fick lära sig mer om Finlands olika hackspettar och hur de lever.  Samtidigt fick de information om hur de nya anvisningarna om skogsåtgärder inverkar på arternas framgång. Miljöfostran är en del av UPM:s och WWF:s samarbetsavtal.


Nästa gång är UPM med på Investeringsmässan i Wanha Satama i Helsingfors den 14–15 november.  Du hittar UPM Skog och UPM Bonvesta på avdelning E. Kom också och lyssna på intressanta anföranden om skogens nya möjligheter. Mer information på sidan Skogsevenemang.  


På bilden presenterar virkesmarknadsexperten Jarkko Leppimäki och markanvändningsassistenten Riitta Sihvonen UPM Skogs produkter och tjänster på UPM Skogs mässavdelning.