Segern i tävlingen under skogsresan gick till Euraåminne

​UPM Silvestas skogsarbetare arbetade en dag i Kosti Heiniläs skog i Euraåminne.
Drygt 400 av alla resenärer som besökte UPM:s information på den kombinerade skogs- och FarMeri-kryssningen i slutet av november fyllde i tävlingskupongen.  Vid dragningen gick tävlingens huvudpris till Kosti Heinilä från Euraåminne. Han fick tillgång till UPM Silvestas skogsarbetare för en dag.

Åtgärder som den nöjda vinnaren ville att skogsarbetaren skulle utföra var förhandsröjning och plantskogsskötsel. Dessa genomfördes av UPM Silvestas skogsarbetare Isosalmi den 7 december.


Under vintern är det bra att kartlägga skogarnas behov av skötsel. Ta kontakt med din lokala UPM skogsansvariga och beställ sommarens skogsvårdstjänster redan nu. UPM tillhandahåller omfattande skogstjänster som hjälper dig att sköta din skogsegendom.