Läs seminariematerialet från Skogsresan och FarMeri-kryssningen

​Deltagarna i Skogsresan & FarMeri-kryssningen kan på nytt gå igenom skogsseminariets innehåll i UPM Skogsvärld.
​Materialet från skogsseminarierna innehåller rikligt med information såväl om frågor som gäller skogsvård och virkeshandel som förvaltning av skogsegendom. Följ anvisningarna nedan så får du tillgång till skogsmaterialet.

1) Redan registrerade användare

Logga in på UPM Skogsvärld med dina bankkoder under ”Logga in” som finns uppe i vänstra hörnet. När du loggat in hittar du materialet på ingångssidan till avsnittet Min Skog (klicka på "Min Skog” i den övre menyn).  

2) Nya användare

Registrera dig som användare av UPM Skogsvärld via denna länk. Du registrerar dig genom att första logga in med dina egna bankkoder och sedan fylla i registreringsblanketten. Genast när du loggat in hittar du seminariematerialet på ingångssidan till avsnittet Min Skog (klicka på "Min Skog” i den övre menyn).