Skogshälsningar från St. Michel – Skogsskattedeklarationer och glädje över nytt bioraffinaderi

​I februari har skogsskattedeklarationerna varit aktuella.  En glädjande nyhet var att Villmanstrand kommer att få ett bioraffinaderi där virket kan utnyttjas ännu effektivare. 

UPM meddelade att bolaget i anslutning till Kaukas fabriksintegrat i Villmanstrand kommer att bygga världens första enhet som förädlar biodiesel i industriell skala. UPM BioVerno är ett framstegsvänligt biobränsle för trafikens ändamål. Huvudråvaran i bränslet är råtallolja som är en biprodukt vid framställning av cellulosa. Det bästa är att detta biobränsle uppfyller till och med de strängaste kraven på hållbar utveckling och genom att förädla råtallolja utnyttjar UPM virket som används för cellulosatillverkning effektivare än tidigare. 

I februari har många skogsexperters telefoner gått varma när skogsägarna har bett om råd för att göra skogs- och mervärdesskattedeklarationen. Det känns komplicerat när inkomster och utgifter, avskrivningar och stöd meddelas bara en gång om året. För att slippa brottas med skogsskattedeklarationen i februari nästa år är det klokt att ta en titt på det elektroniska programmet för skatteanteckningar på webbplatsen skogsvärld.fi. Här sparas uppgifterna som du matar in under året och i februari kan du skriva ut anmälningar till skattemyndigheten med några klick.

Midvintern är snart förbi och de allt längre dagarna vittnar om att våren är i antågande. Nu börjar det vara sista chansen att komma överens med en skogsexpert om sommarens markberedningar och plantleveranser. När skaren börjar bära är det bra att ta en titt på unga plantbestånd och se om man under sommaren borde röja bort överflödiga lövträd runt några år gamla plantor.

Om du upplever att du inte har tillräckligt med tid, kunskaper eller intresse för skogsfrågor kan det vara ett bra alternativ att ansluta skogsfastigheten till Östra Finlands samfällda skogar. En samfälld skog är ett bekymmersfritt och lönsamt sätt att förvalta skogsegendomen.


Merja Nieminen

Merja Nieminen är UPM Skogs skogsbrukschef i Södra Savolax, Östra Savolax och Södra Karelen.