Skogshälsningar från Västra Finland – storm och snö

​Snöstormen på annandag och tredjedag jul orsakade speciellt i vissa delar av västra Finland oväntad förödelse när den drog fram och fällde träd.

Träden är starka och farliga när de fälls av stormen och det fick många känna av.  De stormfällda träden skadade egendom i stor omfattning. Även ekonomiskogar drabbades av betydande materiella skador. Kvaliteten på träd som knäckts, fällts eller hamnat i spänn har försämrats betydligt, vilket betyder att mängden gagnvirke som fås vid drivningen är mindre än normalt.   Omkullfallna träd hålls i gott skick vintertid, men snön som fallit och ställvis frusit fast på träden försvårar den även annars långsamma drivningen av stormfällda träd. Stormen slog inte till bara mot förnyelsemogna skogar utan till skogsägarnas förtret fällde den också träd som ännu var i det bästa tillväxtskedet.

Genast efter stormen blev träden hårt utsatta av snön som tynger ned träden. En del träd har redan försvagats till det yttersta i blåsten och till slut tvingar den tunga snön dem till marken eller knäcker toppar. Snön kan orsaka skador även i områden som inte drabbats av stormen. Träd i välskötta skogar klarar bäst av snöbördan.

Snöstormen på annandag jul ledde till att planeringen av hela vinterns drivning på många ställen måste göras om. UPM Skog har som mål att även beträffande detta betjäna ett så stort antal av våra kunder som möjligt. Naturfenomenen överraskar oss ibland, men tack vare vår starka skogskompetens gör vi även i dessa förhållanden vårt bästa för att vi tillsammans med våra kunder ska kunna förverkliga deras drömskog. Vi ska inte heller glömma bort att njuta av att vintern är här!

Elise Hovi


Elise Hovi är skogsserviceexpert i Birkaland och Satakunta. I samarbete med virkesköparna och skogsplanerarna utvecklar och presenterar hon UPM Skogs omfattande tjänsteutbud allt från skogsvårdsarbeten till virkeshandel. Hon betjänar också distansskogsägare som är bosatta i Tammerfors och Björneborg i alla frågor som rör skogsinnehav.